تماس با لیدوما

لیدوما

اطلاعات تماس

  • ( دفتر تهران ) 021-43844041
    (دفتر رشت ) 01333525456
    ( موبایل ) 09112343945
  • sales@lidomaco.com (دپارتمان فروش ) info@lidomaco.com (دپارتمان اداری )
  • رشت، محله پاسکیاب، بلوار شهدای گمنام, نبش کوچه شهید مسعود پور رضا کدپستی: ۴۱۵۹۸۱۹۵۴۵