+98 (13) 33532772

درباره ما

درباره شرکت لیدوما

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

We transform thoughts

into centerpieces.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation .

01

Architecture

02

interiors

03

planing

project

پروژه های انجام شده توسط لیدوما

Morden

Creative

morden.arc

مشتریان لیدوما

مشتریان لیدوما

تماس با ما

با ما در تماس باشید